Leposlovje

Poezija

Ady, Endre, Kri in zlato: izbor poezije, Murska Sobota: Pomurska založba, 1977 

– Andy, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980

Ajdič, Igor, Kaplje, Ljubljana: Lesnina, 1979 

– Ogledalo: kronika Lesnine ob njeni tridesetletnici, Ljubljana: Lesnina, 1979 

Albreht, Vera in Karja Špur, Ravensbriške pesmi, Murska Sobota: Pomurska založba, 1977

Ambruš, Marija, Moja podoba: izbor pesmi, Murska Sobota: Pomurska založba, 1977

Andrešek, Franci, Bele samote, Štore: Železarna, 1984

Antič, Ivo, Trava, Ljubljana: samozaložba, 1977 

– Hekatomba, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

– Abecedarium, Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1984

– Trizob, Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1984

– Rat-art, Ljubljana: Club art9, 1986

– Bič nad obalo, Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1987

– Čele – kulak, Ljubljana: Club art9, 1987

– Epitafi, Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1987

Avanzo, Miha, Marnje, Maribor: Obzorja, 1978 

Babačić, Esad, Kavala, Koper: Lipa, 1986

– Svoboda pa kar hodi, Ljubljana: Galerija ŠKUC izdaja, 1986

Bačić, Josip, Portreti življenja, Titovo Velenje: REK Franc Leskošek-Luka : Elektrostrojna oprema, 1985

Balantič, France, Muževna steblika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984

Berden, Pavel, Himne belih jagnedov, Maribor: Župnijski urad sv. Magdalena, 1985

Bevk, Jani, Potopljeno sonce, Metlika: OOZSMS Metlika, 1983

– Izza Upa, Metlika: OK ZSMS : Kulturna skupnost, 1987

Birsa, Nevin, Nevin Birsa: [pesmi], Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1977 

– Nove ljubezenske pesmi, Nova gorica: Kulturna skupnost občine, 1979 

– Poskus maga, Maribor: Obzorja, 1987 

Birtič, Valentin, Spomin na dom, Pulfero (ud) : Società cooperativa editrice Dom, 1983

Bojetu, Berta, Žabon, Maribor: Obzorja, 1979

Bor, Matej, Pesmi, Ljubljana: Plenum kulturnih delavcev OF, 1979

– Podoknice tišini, Maribor: Obzorja, 1983 

Bordon, Rado, Sipine: izbrani soneti, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985

Božičko, Tanja, Križem kražem za Matjažem, Dob: OŠ Martin Koželj, 1985

Božnar, Zdenka in Tomaž Pokorn, Zelena lista, Ljubljana: Mladinka, 1977 

Brešar, Dušan, Slišim smeh lesnih črvov, Titovo Velenje : Kulturni center Ivan Napotnik, 1987

Brvar, Andrej, Osemnajst pesmi; plus Dodatek [dopisovanje s Francetom Pibernikom za knjigo Razmerja v sodobni slovenski poeziji], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Skrčka čez palico: izbrane pesmi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984 

– Domača naloga: za učitelja A. K., Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985 

Budič, Srečko, Literarni listi. 5, Krško : Litararni klub “Beno Zupančič”, 1986  

Car, Biserka, Modro, Kranj: Iskra, 1985

Cardenal, Ernesto in Janko Messner, Psalmi. Nikaragva moja ljubljena, Ljubljana : Partizanska knjiga, 1986

Cerovšek, Maks, Cvetje v deželi prahu, Maribor: Obzorja, 1981

Cestnik, Evgen, Pesmi, Metlika: OOOZSMS: ZKO; Črnomelj: ZKO, 1984

Cotič, Linda, Takim kot jaz, Koper: Tomos, 1986

Cundrič, Valentin, Vrči, zajetje luči in teme, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979

– Pesemsol, Maribor: Obzorja, 1983

– Grofove ruševine, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984

Černigoj, Franc, Krušeči se sejalec, Maribor: Obzorja, 1978

Čertov, Jožica, Pesmi iz listja, Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1985

Čeh, Darka, S poezijo na potep čez oder : zbirka recitalov za otroške, mladinske in odrasle skupine s spremnimi besedami Vilija Ravnjaka, Borisa Zaplatila, Neje Kos, Lada Jakše, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1984

Črnič, Ivan, Tihota brezdajnosti, Maribor: Obzorja, 1985

– Prisotnost blaznosti, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987

Čuk, Marija, Suho Cvetje, Maribor: Obzorja, 1982

Debeljak, Aleš, Imena smrti, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985 

– Slovar tišine, Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1987

Debeljak, Tine, ml., Prsti časa, Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, [1986]

Dekleva, Milan, Dopisovanje, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Nagovarjanja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979

– Narečje telesa, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984

– Zaprisežen prah, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987

Detela, Jure, Zemljevidi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978

– Mah in srebro, Maribor: Obzorja, 1983

Dodlek, Tone, Med dvema ognjema, Maribor: Obzorja, 1977 

– Celek, Maribor: DO TAM,  19876

Dolenc, Veno, Strasti in odpuščanja, Jesenice : Kulturno umetniški klub Tone Čufar, 1986

Dular, Jože, Dobra je ta zemlja, Novo mesto: Dolenjski muzej, 1987

Elsner, Grošelj, Marko, Sredi zapovedanega sveta, Ljubljana: Kulturna skupnost občine Ljubljana-Šiška, 1985

Ferk, Janko, Smrt. Črni cikel, Celovec: Mohorjeva založba, 1982

– Napisi na zid zemlje: pesmi 1975-1984, Maribor: Obzorja; Celovec: Mohorjeva založba, 1986

Filipčič, France, Večna igra, Maribor: Založba Obzorja, 1984

Fritz, Ervin, Okruški sveta, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

– Minevanje, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982

– Dejansko stanje, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Babriel, Anton, Iz mojih zvezkov, Celovec: Mohorjeva založba, 1986

Gajser, Zdenka, Kaaba sanjalka, Velenje: ZKO, 1985

Geister, Iztok, Parjenje čevljev, Maribor: Obzorja, 1977

Glaser, Alenka, Branike, Maribor: Obzorja, 1977

Gluvić, Goran, Predgovor k ljubezenskim pesmim, Maribor: Založba Obzorja, 1987  

Gorše, Marija, Stiskalnice, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

Grafenauer, Niko, Štukature, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979

– Izročenost pesmi, Maribor: Obzorja, 1982

Haderlap, Anton, Pesmi, Celovec: Klub prijateljev lova, 1982

Haderlap, Maja, Žalik pesmi, Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

– Bajalice, Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

Hanžek, Matjaž, 61 tekstov, Ljubljana: Študentski kulturni center, 1977 

Hartman Milka, Pesmi z libuškega puela, Celovec: Krščanska kulturna zveza, 1977

– Milka Hartman, Celovec; Dunaj: Samozaložba, 1982

Hriberšek, Marija, Utripi let, Ravne na Koroškem : Občinska konferenca SZDL : Kulturna skupnost, 1985

Ihan, Alojz, Srebrnik, Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1986 

Iršič, Bojan, Moja trata, Maribor: Obzorja, 1985

Jakopič, Marjan, Romanja pod sončnim lokom, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1979 

Janež, Jože, Angel na banketu, Idrija: OK ZSMS Idrija, 1984

Janežič, Stanko, Sončni šotori, Celje: Mohorjeva družba, 1985

Januš, Gustav, P(e)s(m)i, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978 

Jensterle, Damjan, Tepežni dan, Koper: Lipa, 1987 

Jerant, Jani, Devetnajst, Litija: Center za obveščevanje in propagando pri OK ZSMS, 1981

Jelovšek, Nada, Prehojena pot, Celje: Cestno podjetje, 1987

Jesih, Milan, Volfram, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

– Usta, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Kačič, Mila, Okus po grenkem, Ljubljana: Prešernova družba, 1987

Kleč, Milan, Kresnice, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978

– Nad dečki sije sonce, Maribor: Obzorja, 1979

– Tavla, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Parada, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987

Klinar, Miha, Novembrska balada 1944, Ljubljana: Borec 1980 

Klopčič, Mile, Plamteči okovi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984

Kne, Majda, Popisovanje in rondo, Maribor: Obzorja, 1978

     – Ko bo s čudovito gladkim gibom ukazala finale, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

Kocbek, Matjaž, Opalni rob, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980 

– Dišeče predivo, Maribor: Obzorja, 1981 

Kočevar, Marjanca, Ki mimo greš, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

Kokot, Andrej, Kamen molka, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979

– Kaplje žgoče zavesti, Celovec; Borovlje: Drava, 1982 

Kolenc, Janez, Neizgorljivi pogledi, Novo mesto : ZKO, 1987

Kopač, Franc in Tomaž Kržišnik, In hvaljeno nosi v sebi, Žiri: Literarna sekcija DPD Svoboda, 1983

Koneski, Blaže, Poezija, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

Kos, Vladimir, Spev o naši gori, Tokio: Slovenska kulturna akcija, 1978 

Kosovel, Stano, Zrcalo, Koper: Lipa, 1981

Košuta, Miroslav: songi iz gledaliških del in preproste pesmi, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1977

     – Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

     – Robidnice in maline, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

Kralj, Atilij, Pagruntane na risalne mize: damače pesmi Atilija Kralja, Trst: samozaložba, 1977 

Krakar, Lojze, Sporočilo, Maribor: Obzorja, 1978 

– Poldan, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980 

– Romanje v Kelmorajn, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

Kranjc, Ivan, Bisernica, Ljubljana: Univerzitetna Psihiatrična klinika, 1987

Kravos, Marko, Tretje oko, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979

– V znamenju škržata, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1985

Krstič, Rade, Vremenar, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

Kumer. Boris, Zora, Šoštanj: ZKO Titovo Velenje – odbor za literaturo, 1984

Kutner, Tone, Ledene rože, Maribor: Obzorja, 1978 

– V lesu ogenj, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Slovenske gorice, Maribor: Obzorja, 1981

– Moja hiša, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Kvas, Slavko, V gredi, Ljubljana: Triglav, 1983

– Zakričal bi v temo, Ljubljana: Skupščina mesta Ljubljane, 1983

Lanc, Aladin, Šatulja utrinkov, Kamnik : Kulturna skupnost, 1987

Liber, Rajka in Irena Smolej, Tri usode, Ljubljana: Gimnazija pedagoške smeri, 1977 

Lorenčič, Teodor, Transformator, Maribor: Obzorja, 1979 

Ludvik, Dušan, Čas kakor grenkoslad, Maribor: Obzorja, 1985

Lukan, Blaž, Pesem in pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Bohinjska Bela, Koper: samozaložba, 1984

Luščak, Rinaldo, Narava an ljudje moja ljubezan, Liesa: K. D. Rečan, 1982

Magajna, France, Krizantema ljubezni, Koper: Lipa, 1987

Makarovič, Svetlana, Izštevanja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977 

– Sosed gora, Maribor: Obzorja, 1980 

– Pesmi o Sloveniji: za tuje in domače goste, Ljubljana: Lutkovno gledališče, 1984

Makarovič, Svetlana in France Mihelič, Svetlana Makarovič, France Mihelič, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987 

Makarovič, Svetlana, Tomaž Šalamun in Niko Grafenauer, Pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

Malavašič, Ivan, Domači vasici: pesmi, Vrhnika: Samozaložba, 1977 

– Ne bom na tuje hodil, Ljubljana: Kmečki glas, 1987

Maurer, Neža, Čas, ko je vse prav, Maribor: Obzorja, 1978

– Tej poti se reče želja, Maribor: Obzorja, 1984

– Drevo spoznanja, Maribor: Obzorja, 1987 

Mauser, Karel, Zemlja sem in večnost, Buenos Aires: Slovenska kulturna akcija, 1978 

Medved, Andrej, Vbič, Maribor: Obzorja, 1978 

– Glava, Piran: Obalne galerije, 1987 

Memon, Vladimir, Meje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Flamenko na sodu smodnika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983

Menart, Janez, Pod kužnim znamenjem, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– Statve življenja, 2. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981

– Pesnik se predstavi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Menjave: izbor liričnih, epskih in satiričnih pesmi, Koper: Lipa, 1984

Merkač, Franc, Odtenki razbolele resničnosti, Celje: Klub Mladje, 1980 

– Našisti, Celovec: samozaložba, 1987 

Mežnaršič, Alenka, Med žitom in pšenico, Metlika : Komet konfekcija, 1987

Mermolja, Ace, Med kaktusi kuham kavo, Koper: Lipa, 1979 

– Z zvezdami v žepu, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1982

Minatti, Ivan, Janez Menart in Krakar Lojze, Pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

Miškot, Rudi, Živi podoba tvoja, Maribor: Obzorja, 1979 

– Večerna žetev, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987

Moravec, Dušan, Tvoje oči so kot ponošene sandale, Idrija: ZKO, 1985

Mozetič, Brane, Zaklinjanja, Ljubljana : Književna mladina Slovenije, 1987

Mozetič, Uroš, Beg modre ptice, Nova Gorica: samozaložba, 1977 

Möderndorfer, Vinko, Pesmičice, Samazaložba, 1977 

– Pokušina: izbor slovenske srednješolske lirike, [s. l.] : [s. n.], 1978

– Punčica iz moje ulice, samozaložba, 1978

– Mah, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

– Telo, Ljubljana: Studio Vipotnik, 1986 

Nazor, Vladimir, Sončni ditirambi: izbrane pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

Nikolčič, Niko, Aisimusen Jana-san = (Oprosti, gospodična Jana), Vrhnika: samozaložba, 1977 

Novak, Boris, A., Stihožitje, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977

– Hči spomina, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 

– Prebesedimo besede [za šolske otroke], Ljubljana: Partizanska knjiga, 1981

– 1001 stih : (pesnitev), Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1983

– Sonet o mleku, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

– Kronanje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

– Domišljija je povsod doma [za šolske otroke]: Ljubljana: Partizanska knjiga, 1984

Obid-Lokatos, Zlatka, Ob vodi in kruhu, Trst ; Ljubljana : Založništvo tržaškega tiska : ADIT, 1987

Ogen, Mart, Na morju in v gozdu, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

Olof, Klaus Detlef, Bojan Brecelj in Iztok Osojnik, Teksti o odgovornosti za ime konstruktivne anarhistke Melinde Mlakar-Pločnik: spisano v Jugoslaviji, Italiji, Avstriji, Švici, Nemčiji, Madžarski, Romuniji, Bolgariji spomladi, poleti in jeseni 1983, Ljubljana; Celovec: IRCRRKA [Individualni raziskovalni center za razumevanje in razvoj konstruktivnega anarhizma], 1984

Oman, Ivan, Žarčenja, Maribor: Obzorja, 1987 

Osojnik, Iztok, Pljunek na pločniku ali Simpatični angel, Ljubljana: ŠKUC, 1979

– Indija ali Potovanje na dno noči, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Tekstni nevednosti Ferdinanda Pločnika, Ljubljana; Celovec: Inštitut za unapređivanje i plasma znanosti o neumnosti, 1981/82

– America del Sur: poemas canciones, Ljubljana: IUPNA produkcija, 1987 

Oswald, Jani, Zaseka, Celovec : Drava ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1985

Ošlak, Vinko, Seizmograf čutov, Maribor: Obzorja, 1977 

Ovidius Naso, Publius, Metamorfoze: izbor, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977

Ovsec, Janez. Sama radost bivanja, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985

Pavček, Marko, Z vsako pesmijo me je manj, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981

Pavček, Tone, Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Dediščina, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1983

Pavlič, Ivan, Še sije sonček: izbor pesmi, Slovenska Bistrica: Samoupravna interesna skupnost občine, 1983

Peršolja, Aleksander, Koraki, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1977 

Pevec, Slava in Barbara Kaiser, Brezpotje, Ljubljana: Gimnazija pedagoške smeri, 1977 

Pibernik, France, Odzvok: pesmi v prozi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

Pisk, Bojan, Predrti klic, Maribor: Obzorja, 1983

Piskernik, Primož, Srž krutosti, Koper : Lipa, 1987

Poniž, Denis, Desetnice, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

Potokar, Jure, Aiton, Ljubljana: Študentski kulturni center, 1980 

– Ambienti zvočnih pokrajin, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

Pregarc, Aleksij, Moja pot do tebe, Maribor: Založba Obzorja, 1982

– Temelji mojega vrta, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985

– Duh po apnencu, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1986

Prinčič, Miran, Okno moje duše, Ljubljana : Partizanski odred Rožnik, 1987

Pregl Kobe, Tatjana, Nemira polno jabolko, Ljubljana : Partizanska knjiga, 1986

Pungartnik, Marjan, Pesmi, Slovenj Gradec: Literarni klub: Kulturna skupnost, 1977 

– Večni krsnepar, Maribor: Obzorja, 1978

Rebula, Alenka, Mavrični ščit, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

Remic, Štefan, Nate pade patina, Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1985

Rezman, Peter, Kiril Lajš ni lastnik krčme, Velenje: Občinska kulturna skupnost, 1985

– Pesmi iz premoga, Titovo Velenje: REK – Franc Leskošek-Luka, 1985

Režun, France, Drobci sonca, Trebnje: Kulturna skupnost, 1980

Ribičič, Mitja, Pesmi partizana Cirila, Maribor: Obzorja, 1980 

Rijavec, Srečko, Odgovornost za praznike, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985

Robič, Rudi, Prgišče pesmi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978 

– Tema v svetlobi, Ljubljana: Cankarjeva založba za Gradbeno podjetje »Pionir« Novo mesto, 1981

Rode, Vinko, Nekje je stvarnost prozorna, Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1987

Rovan, Pavla, Pozabljeni listi, Maribor: Obzorja, 1983

– Odmevi, Maribor: Obzorja, 1986

Rovšek-Witzemann, Tea, Moje steze, Ljubljana: Prešernova družba ; Dunaj : Kunimex, 1987

Samec, Janko, Sen morja: soneti in druge pesmi, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1981

Samsa, Maksa, Bleščeče prevare, Ilirska Bistrica: Matična knjižnica, 1983

Simonovič, Ifigenija, Drevesa so se takrat premikala in sem pomešala njihova imena, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– Krogi in vprašanja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

– Kaj je kdo rekel in česa kdo ni, Ljubljana: Borec, 1984

– Kaj je v kamnu, Maribor: Obzorja, 1986

Skočir, Terezina, Moje pesmi, Tolmin : Zveza kulturnih organizacij Tolmin : Občinski komite Zveze komunistov Tolmin, 1985

Slana, Miroslav, Raztelešenje, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– Podobice iz zemlje, Maribor: Obzorja, 1986 

Svetina, Ivo, Disserttiones. Del 1, Ekonomija emblemov: 1975-1977, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977 

– Bulbul, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982

– Marija in živali, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986 

Snoj, Jože, Lila akvareli, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Pesmi za punčke [za šolske otroke], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

Steiner, Štefan, Pesmi, Ljubljana: Teološka fakulteta, 1986

Stres, Vladislav, Zrcalo, Maribor: Obzorja, 1986

– Apis, Ljubljana : samozal. Prostor sveta, 1987

Strniša, Gregor, Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Vesolje, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983

Stropnik, Ivo, Zlati metulji, Titovo Velenje: REK Franc Leskošek – Luka, 1983

Sušnik, Franc, Opomnik, Ravne na Koroškem: Kulturna skupnost: Študijska knjižnica, 1978  

Šalamun, Tomaž, Zvezde, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977

– Metoda Angela, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

– Po sledeh divjadi, Koper: Lipa, 1979 

– Zgodovina svetlobe je oranžna, Maribor: Obzorja, 1979 

– Maske, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

– Balada za Metko Krašovec, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981

– Analogija svetlobe, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982

– Glas, Maribor: Obzorja, 1983 

– Sonet o mleku, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984 

– Soy realidad, Koper: Lipa, 1985 

– Ljubljanska pomlad, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986

– Mera časa, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987

Šali, Franci, Razkošje, Maribor: Obzorja, 1984

Šali, Severin, Pesek in zelenice, Ljubljana: Samorastniške besede, 1982

– Sijoče mračine: izbrane pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Škorjanc, Marica, Julijevo leto, Maribor: Obzorja, 1982

Šmit, Jože, Eden izmed vas, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982 

– Koleselj iz cedilike, Ljubljana: Borec, 1982

Šorli, Ljubka, Pod obokom čarobnim, Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1987

Šumenjak, Ančka, Pesmi med žetvijo, Maribor: Obzorja, 1980

Šömen, Branko, Tujina, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978 

– Šepetanje mravelj: variacije na črni struni smrti, Murska Sobota: Pomurska založba, 1979 

– Moške ikre, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982

Štancar, Marijan, Pesmi, Kranj: Komisija za kulturo sindikalne konference Iskra, 1982

Tadel, Boštjan, Najlepši so prelomi, popolni obrati, Ljubljana: SNŠ, 1985

Tadijanović, Dragutin, Tadijanović, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

Tajnikar, Julka, »Pot skozi čas«, Slovenske Konjice : Občinski svet ZSS, 1985

Taufer, Veno, Ravnanje žebljev in druge pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

– Sonetje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

– Tercine za obtolčeno trobento, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

– Vodnjaki, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1986 

Tomažič, Olga, Od cveta k sadu: ob 8. februarju 1986, Slovenska Bistrica : Samoupravna interesna kulturna skupnost občine, 1986

Torkar, Ivan, Balada o smehu, Koper: Lipa, 1077

– Medzaložniško družabno srečanje, Murska Sobota: Pomurska založba, 1983

Vega, Lucijan, Odtenčje slučaja, Koper: Lipa, 1987 

Vegri, Saša, Ofelija in trojni aksel, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1977 

– Konstelacije, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980 

Vetrih, Tomek, Kapljice, Gorica: samozaložba, 1977

Vidmar, Maja, Razdalje telesa, Murska Sobota: Pomurska založba, 1984

Vidmar, Gaj in Andrej Eleršek, Knjiga Življenja, Ljubljana: Srednja naravoslovno šola, 1985

Vincetič, Milan, Zanna: pesmi, Murska Sobota: Pomurska založba, 1983

– Arka, Murska Sobota: Pomurska založba, 1987

Vlašić-Gvozdić, Mila, Moj prostor – pesmi, Ljubljana : Radiotelevizija, Redakcija kulturnih in literarnih oddaj, 1985

Vodnik, Anton, Glas tišine, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Vodušek, Božo, Pesmi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

Vogel, Herman, Osoje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Pajčevina in sveder, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986 

Volarič, Ivan, Oj božime tele dolince, Koper: Lipa, 1985

Vouk, Erika, Bela Evridika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984

Weiss, Peter, Ljubkosti, Mozirje: Zveza kulturnih organizacij, 1986

Zajc, Zlatko, Irska, Koper: Lipa, 1985

– Živali, obrabljene besede, semena in stvari, Maribor: Obzorja, 1986

Zagoričnik, Franci, A na nas?, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987 

Zagorski, Cvetko, Kaplje časa, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978

Zajc, Dane, Ta roža je zate [za predšolske otroke], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Kepa pepela, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984 

– Zarotitve, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Zajc, Srečo, Slana usta, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978 

Zlobec, Ciril, Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

– Glas, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980

– Pesmi ljubezni, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 

– Beseda: (100 pesmi), Koper: Lipa, 1985

– Nove pesmi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Zlobec, Jaša, Udarci udarci, Maribor: Obzorja, 1981

– Pesmi, Koper: Lipa, 1983

Znidarčič, Aasta, Tuje pokrajine: pesmi, Maribor: Obzorja, 1982

Zoran, Ivan, To mora biti onkraj, Trebnje: Občinska kulturna skupnost, 1983

Zupančič, Mirko, Pogovori s Kandidom, Maribor: Obzorja, 1981

– Časi, Maribor: Obzorja, 1984

Zupančič, Vlado, Majolka pisana, Ljubljana: Konferenca OO Sindikata ČGP »Delo«, komisija za kulturo, 1982 

Žabkar, Lojze Jože, Brevir moj v travi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

Žerjal, Aldo, Obrobljena noč, Koper: Lipa, 1985

Žerjal, Irema, Pobegla zvezda, Trst: samozaložba, 1977 

– Alabaster, Trst: samozaložba, 1984

– Let morske lastovice, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1987

Žerjal-Pavlin, Vita, Pljusknem preko okna, Nova Gorica: Kulturna skupnost, 1982

Žigon, Andrej, Krt v sedlu, Koper: Lipa, 1986

Žužek, Branko, Uporna galeja, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978 

Dramatika

Benedetič, Filibert, Krvava rihta: gledališke podobe z glasbo in petjem, Trst: Slovensko stalno gledališče, 1981

     – Pravila igre: (drama upanja ali kakor se to vzame), Trst: Slovensko stalno gledališče, 1985?

Božič, Peter, Panika, Ljubljana: SNG Drama Ljubljana, 1977 

     – Komisar Kriš: tragična igra v 30. prizorih, Ljubljana: SNG Drama Ljubljana, 1979

     – Vedomec Kriš, Kranj: Gledališče čez cesto, 1986 

     – Španska kraljica, Ljubljana: MGL, 1987 

Ciljak, Alojz, Neurje: drama v narečju, Trst: Stalno slovensko gledališče, 1980 

Clodig, Aldo, Nedelja pod lobjo, Černetič, [s.n.], 1979 

     – Vič ti na poviem, Čedad: Beneško gledališče, 1985

Cundrič, Valentin, Analogon: (Monodrama), Jesenice, 1977?

Dekleva, Milan, Vonj po mrtvecih: (družinska kriminalka z neslutenimi družbenimi posledicami), Nova Gorica: Primorsko dramsko gledališče, 1986

Drofenik, Franček, Gledališki humor na Slovenskem ; ali vesele in žalostne, smešne in grenke iz slovenskega gledališkega življenja : predlog scenarijske zasnove za zabavni večer, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1982

Filipčič, Emil, Kegler, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1981

     – Ujetniki svobode [slikovno gradivo], Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 1982

– Altamira: TV film [scenarij], Ljubljana: TV Ljubljana, Uredništvo igranega programa, 1982

     – Bolna nevesta: vizijska drama, Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 1984 

     – Kako naj odgovorim spoštovanemu tovarišu Francetu Piberniku?, [S.l. : s.n.], 1984 

     – Butnskala [radijska igra], Ljubljana: Radio študent, 1985

Forsterič, France, Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979

     – Ljubstava, Maribor: Obzorja, 1981

Frančič, Franjo, Domovinableda mati, Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1986

Fritz, Ervin, Mirakel o sveti Neži, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– Dejansko stanje: kabaret, [S. l. : s. n., 198?]

– Krompir ali Kregarica in ljudska oblast, [S. l. : s. n., 198?]

Gaser, Miha, Pri rdečem jelenu: komedija v treh dejanjih, Buenos Aires: M. Gaser, 1978

Golar, Manko, Počastimo domovino, Gornja Radgona: Občinska kulturna skupnost, 1981 

Goljevšček, Alenka, Čudežni kamen, Ljubljana: [s. n.], 1979

     – Hiša: lutkovna igra, Radovna, 1980 

     – Kralj Matjaž, kako se imaš? Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1981

     – Pod Prešernovo glavo: kratkočasna žaloigra v dveh dejanjih z epilogom, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1984

Gorup, Drago, Krokodil, Opčine: SKD Tabor, 1982

     – Pinko Tomažič in tovariši, [S. l. : s. n., 1981 ali 1982] 

Hieng, Andrej, Večer ženinov: igra z maškarado, Maribor: Obzorja, 1979 

     – Dež v Piranu [zgodba za televizijo], Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

     – Krvava ptica, Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

     – Možje na meji, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

     – Zakladi gospe Berte, Maribor: Obzorja, 1983

Hergold, Ivanka, Paracels: (Asklepiju smo dolžni petelina), Trst: Slovensko stalno gledališče, 1984 

Ingolič, Anton, Udarna brigada: dialogi za TV nadaljevanko, Ljubljana: radio televizija, 1977 

     – Delovni dan sestre Marje: TV drama, Ljubljana, Radiotelevizija, 1982

Ipavec, Avgust, Od portas Israel, Tolmin: Župnijski urad, 1985

Jančar, Drago, Heretik: dialogi [scenarij], Ljubljana: RTV Umetniški program, med 1980 in 1990 

– Nenavadni dogodki v Kotu ali Morebitna vrnitev in ponovno izginotje Jožega Dremla: ljudska groteska za televizijo,Ljubljana: Radiotelevizija, 1980

– Blodniki: tri igre, Maribor: Obzorja, 1982

– Disident Arnož in njegovi, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1984

– Izpoved hudodelca [radijska igra], Ljubljana: Radiotelevizija, 1984

– Triptih o Trubarju [scenarij], Ljubjana: RTV, 1985

– Veliki briljantni valček, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1985

Jančar, Drago in Tone Partljič, Sojenje Johanu Otu: gledališki protokol 2, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1979 

– Drame. Red in pekel: (o življenju in o dramatiki Borisava Stankovića), Maribor: Obzorja, 1980 

Javoršek, Jože, Improvizacija v Ljubljani, Maribor: Obzorja, 1977 

Jeločnik, Nikolaj, Pričevanje: scenični obred ob prazniku pobitih junakov, Buenos Aires: 1987 

– Spomin in vera: gledališki recital ob prazniku slovenskih junakov, Buenos Aires, 1987

Jesih, Milan, Brucka ali Obdobje prilagajanja, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1978 

– Grenki sadeži pravice: interpelacija v enem nonšalantnem zamahu, Maribor: Obzorja, 1978

– Brucka [tv igra], Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

– Pravopisna komisija, [S. l. : s. n.], 1983

– Ljubiti, Ljubljana: Radiotelevizija, 1984 

– Nasmehi [scenarij], Ljubljana: Radiotelevizija 

– Triko, [S. l. : s. n.], 1985

– Koloratura, Ljubljana: Radiotelevizija, 1985

– Večerja s pismom : (groteska za radio), Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1985

– Črepinje, Ljubljana : Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1986

– Stevardesa, Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa, 1986 

– Še zmeraj ptiči, Ljubljana: Radiotelevizija, uredništvo igranega programa, 1987

Jovanović, Dušan, Osvoboditev Skopja, Ljubljana: Slovensko narodno gledališče, 1977

– 3 TV igre, Maribor: Obzorja, 1978

– Karamazovi: gledališka igra v dveh delih, Mrzli Log: [s.n.], 1979

– Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Znamke, nakar še Emilija, Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1981

– Vojaška skrivnost: zoolingvistični mirakel v treh nizih in dveh predavanjih, Trst: SSG Trst, 1983

Jug, Slavko, Kanarčkovi škornji, Maribor, Obzorja, 1981

Jurinčil, Edelman, Mladi junci v ritmu jeseni, Koper: Lipa, 1986

Kajetan, Kovič, Zlata ladja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

– Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981

Kastelic, Nataša, Kdo je tvoj angel varuh, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

Kermauner, Taras, Pavel Lužan: Triangel, Salto mortale, Kranj: Prešernovo gledališče; Ljubljana: Pekarna, 1977 

Kmecl, Matjaž, Lepa Vida ali Problem svetega Ožbalta: dramska marginalija za eno samo osebo, Ljubljana: MGL, 1977 

– Intervju, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1978

– Mutasti bratje: nevzvišen prikaz dogodkov ob nekem pogrebu na Koroškem v dveh dejanjih, Trst: Stalno slovensko gledališče, 1982

Kobal, Boris, Zeleni potni list: satirični kabaret o sožitju, Trst: [s. n.], 1983

– Mladinski ples v SSG; Trst: [s. n.], 1984

Kodrič, Zdenko, Biti oven v hudih časih, Maribor: Obzorja, 1986 

Kolšek, Peter, Elegije, Koper: Lipa, 1986

Kosmač, Ciril in Janez Povše, Balada o trobenti in oblaku, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1977

Kozak, Ferdo, Kralj Matjaž, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Profesor Klepec, Ljubljana: Slovensko narodno gledališče, 1979 

– Punčka: dramatična zgodba v petih slikah, Trst: Stalno slovensko gledališče, 1981

Kozak, Primož, Afera, Trst: Slovensko stalno gledališče, 1987

Kozinc, Željko, Brezjansko polje: dramska kronika v trinajstih slikah, Ljubljana: Delavska enotnost, 1979 

– Tepeni inšpektor: kriminalistična komedija, Ljubljana; [s.n.], 1986

Kralj, Atilij, Kdo je na vrsti? Kontovel: Amaterski oder Jaka Štoka, 1987

Kraigher, Alojz, Školjka, in Drama na travniku, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

Kreft, Bratko, Celjski grofje: drama v petih dejanjih, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– V ječi življenja: neblaga igra iz zadnjih dni pesnikovega življenja, Maribor: Obzorja, 1979  

– Kranjski komedijanti, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985 

– Slovenska kronika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985 

Kremžar, Marko, Živi in mrtvi bratje: drama v treh dejanjih, Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1985

Lainšček, Feri, Osebni zaimki Bavbav: igra s ponazoritvijo, Ljubljana: Radiotelevizija, 1987

– Dnevovina, [Murska Sobota] : Pomurski tisk ; [Ljubljana] : Cankarjeva založba, 1986

Lainšček, Feri, Milan Vincetič in Valerija Perger, Kot slutnja radovedno, Murska Sobota: Pomurska založba, 1981

Leskovec, Anton, Jurij Plevnar; Kraljična Haris; Dva bregova, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

Lužan, Pavel, Mostovi v Zambiji ali Nocoj bomo zidali: dramska grozljivka v dveh dejanjih za igralski tercet, [S. l. : s. n.], 1977

     – Sreča – nikdar opoteča, Maribor: Obzorja, 1977 

     – Igre iz naših dni [pet dramskih tekstov za radio], Maribor: Obzorja, 1978

     – Rdeči mlin: dramski tekst v dveh delih, z dogajanjem od jeseni 1938 do na Novega leta dan 1940, Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1980 

Martinec, Bojan, Soba brez številke; Avantura, Maribor: Obzorja, 1982

Makarovič, Svetlana, Sapramiška [otroško gradivo], Ljubljana: Lutkovno gledališče, 1983

– Mrtvec pride po ljubico, Ljubljana: Lutkovno gledališče, 1986 

– Starci, Ljubljana: Radiotelevizija, 1986

– Igra o letu [otroško gradivo], Ljubljana: Lutkovno gledališče, 1983

Matevski, Mateja, Odkrivanje puščave, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Mayer, Janez, Kvadratura kroga, Kranj: Iskra, 1986

Menart, Janez, Pesnik se predstavi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Messner, Janko, Vrnitev, [S.l. : s.n.], 1977 

Mikeln, Miloš, Mandragol: komedija v treh dejanjih, Nova Gorica: Primorsko dramsko gledališče, 1977 

– Fraklova vrnitev: satirični kaberet, [S.l. : s.n.], 1983

– Dve banalni komediji; Štirje letni časi, mogoče trije; Včasih pa ima človek le mirno roko, Ljubljana: MGL, 1983

– Politično gledališče, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Miklavc, Branko, Ura pri Ivanu Levarju: monodramski nastop, [S.l. : s.n.], 1977 

Minatti, Ivan, Pesmi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1980 

– Nekoga moraš imeti rad, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Prisluškujem tišini v sebi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

Mozetič, Brane, Modrina dotika, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

Mrak, Ivan, Igre sveta, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977

– Van Goghov vidov ples, Blagor premagancev, Maribor: Obzorja, 1978

– Proces: trilogija, Trst: Stalno slovensko gledališče, 1981

– Andrej Chenier: (himnična tragedija – dvoje stopnjevanj – in epilog), Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1985

– Biblični ciklus: svetopisemske drame, Celje: Mohorjeva založba, 1985

Namestnik, Bogdan, Dvoplamenka, Maribor: Obzorja, 1986

Nikolčič, Niko, et all., Jantarpravljica, Vrhnika: samozaložba, 1982

Oprešnik, Janez, Pesmi kovinarjev, Ljubljana: Koordinacijski odbor Zveze sindikatov SOZD-ZPS, 1981

Pahor-Verk, Vida, Prvi ples, Trst: samozaložba, 1982

– Dr. Lisjak in njegove ženske, Trst: samozaložba, 1983

Partljič, Tone, Ščuke pa ni, ščuke pa ne; Oskubite jastreba; Maribor: Obzorja, 1978 

– Moj ata socialistični kulak, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1983

– Za koga naj še molim? Maribor: slovensko narodno gledališče, 1980 

– Hotel sem prijeti sonce, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 

– Nasvidenje nad zvezdami: pokopališka komedija, [S. l. : s. n.], 1981

– Sekretar za humor: satirična komedija za oder, kaberet, televizijo itd., Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1984

– Kastelka, Slovenska Bistrica: DPD Svoboda, 1985 

 – Justifikacija: drama iz okupirane Ljubljane, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1986

– Pepsi ali Provincialni Donjuan, Ljubljana: Borec, 1986

Peršak, Tone, Partizanska poroka, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1984

– Odmor [TV igra], Ljubljana: Radiotelevizija, 1981

– Prelaz [radijska igra], Ljubljana: Radiotelevizija, 1982

Poniž, Denis, Kaj se je zgodilo družini Slavič : (radijska igra), Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo kulturno-umetniških oddaj, 1977 

– Spolno življenje grofa Franja Tahija: igra v dveh dejanjih z epilogom, Maribor: Obzorja, 1980

– Škof Tomaž Hren : (inštitutcija, telo, duša), Celje: SLG, 1983

Potrč, Ivan, Krefli, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1983

Pregarc, Rade, Šagra: ljudska igra iz tržaškega okoliškega življenja v štirih dejanjih, Presek; Kontovel: Amaterski oder, 1986

Rebula, Alojz, Hribi, pokrijte nas! Farsa v treh dejanjih, Trst: Stalno slovensko gledališče, 1983 

     – Savlov demon: šest iger z religiozno tematiko, Koper: Ognjišče, 1985

Remec, Miha, Kuga plastionska: domišljijska žalošaloigra, Ljubljana: Društvo ljubiteljev znastvene fantastike NOVA, 1982

Remic-Jager, Vera, Frankolovski pasijon, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1984

– Frankolovo, Maribor: Obzorja, 1985

Rozman, Smiljan, Čudežni pisalni strojček [drama za šolske otroke], Ljubljana: Scena, 1971 

– Tri igre, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974

– Vrtačnik: dialog lista, Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

Rudolf, Franček, Koža megle: igra v dveh dejanjih, Maribor: Obzorja, 1979 

– Štirideset zelenih slonov [snemalna knjiga], Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

– Aljaž, vzorni učenec: družinska drama v petih dejanjih, [S. l. : s. n.], 1981

– Volk začaran v dečka [radijska igra za otroke], Ljubljana: Radiotelevizija, 1981

– Debele sanje, Maribor: Obzorja, 1982

Rupel, Dimitrij, Mrzli viharji, jezne domačije, Maribor: Obzorja, 1977 

– Job, Ljubljana: Slovensko narodno gledališče, 1982 

– Sanje starega Murna: radijska igra, Ljubljana: Radiotelevizija, 1982

Sivec, Ivan, Disko pod vaško lipo: veseloigra v treh dejanjih, s petjem, glasbo in pretepi, Ljubljana: Šentjakobsko gledališče, 1984

Sitar, Sandi, Moja žena svoboda, Ljubljana: Radiotelevizija, 1980 

Sket, Jakob, Miklova Zala : ljudska igra v štirih dejanjih (osmih slikah), [S. l. : s. n.], 1987

Skušek, Ivan, Izgoreli dan, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

Smole, Dominik, Nekaj malega o vevericah in o življenju [za šolske otroke], Ljubljana: Pionirski dom, 1977 

– Antigona, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979

– Zlata čeveljčka, Bela Krajina: [s. n.], 1982

– Igra za igro: burka po motivih Aristofana, Ljubljana: Slovensko narodno gledališče, 1984

– Igre in igrice, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

Svetina, Ivo, Lepotica in zver ali Kaj se je zgodilo z Danico D.? : pravljična igra z epilogom, Maribor: Obzorja, 1985

– Šeherezada: vzhodno-zahodna opera, Ljubljana: SMG, 1988 

Šeligo, Rudi, Lepa Vida; Čarovnica iz Zgornje Davče, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

– Svatba: drama v štirih dejanjih, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1981 

– Ana; Svetloba in seme, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

– Slovenska savna: (pasijonska igra), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987

Šuster, Andrej, Pasijon, Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

– Pastirska igra, Celovec: Krščanska kulturna zveza, 1987

Švabič, Marko, Odrska pripoved o mladem junaku, Maribor, Slovensko narodno gledališče, 1978

– Mlad junak, Maribor: Obzorja, 1979 

Torkar, Igor, Krokarija, [S. l. : s. n., med 1980 in 1989]

– Vstajenje večnega zdomca Jozefa Švejka : nerealistična realistična veseloigra, ki je donkihotsko satirična, Ljubljana: Šentjakobsko gledališče, 1986 

Verč, Sergej, Evangelij po Judi: igra v 14 postajah, Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1986 

Wudler, Borivoj, Aretacija: pantomimična farska za igralca in njegovo senco, [S.l. : s.n., 197?]

– Sizif: burkast impromptu v treh epizodah, [S.l. : s.n., 197?]  

– Perpetuum mobile: burka v dveh dejanjih s striptizom, Maribor: Obzorja, 1979 

– Odprite vrata, Oskar prihaja!: burka v petih situacijah, Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1980 

– Noe Noe!: pantomimična farsa za igralca in njegovo senco, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1983

– Pomota: pantomimična farska za igralca in njegovo senco, Maribor: Slovensko narodno gledališče, 1983

Zajc, Dane, Voranc, Maribor: Obzorja, 1978 

– Mlada Breda, Ljubljana: Drama SNG, 1981

Zupan, Vitomil, Ptiči pojejo pesem [radijska igra], Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo kulturno umetniških oddaj, 1976 

Zupančič, Mirko, Elektrino maščevanje: tragedija, Ljubljana: MGL, 1987

Žižek, Fran, Miklova Zala, [S. l. : s. n.], 1979

Žižmond, Milojka, Pisma: radijska igra, Koper: Radio Koper, 1985

Žmavc, Janez, Pindarova oda; Holandska kraljica, Maribor: Obzorja, 1981 

– Sekira in boben; Pavliha in malo čez les, Mladinska knjiga, 1983

Esejistika

Bohanec, Franček, Pričevanja, november 1983: pisati svoj čas: avtobiografski eseji, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1983

Brvar, Andrej, Pesnitev o tem, kako je nastajala neka pesniška zbirka, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981 

Capuder, Andrej, Romanski eseji, Trst: Založništvo tržaškega tiska ; Ljubljana : Adit, 1987

Cesar, Emil, Boj brez puške, Ljubljana: Borec, 1984

Frelih, Emil, V svetu operne Talije: razmišljanja, zapisi in eseji, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1983

Jančar, Drago, Sproti: eseji in članki, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1984

Javoršek, Jože, Bliskavice, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1984

– Intenzivna nega, Trst: Založništvo tržaškega tiska, Ljubljana: ADIT, 1984

Kermauner, Taras, Lastne podobe obremenjene z zanosnim samoobtoževanjem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Družbena razveza: sociološko in etično naravnani eseji o povojni slovenski prozi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982

Kmecl, Matjaž, Slovenska postna premišljevanja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987 

Kott, Jan, Gledališki eseji, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1985

Merkù, Pavle, Poslušam, Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1983

Pogačnik, Jože, et all. (ur.), Eseji o kulturi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

Poniž, Denis, Pot, Ljubljana: ŠKUC: Študentski kulturni center, 1979

     – Znaki in poetike, Maribor: Obzorja, 1983

Rožanc, Marjan, Iz krvi in mesa: eseji o slovenskih mitih, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 

– Roman o knjigah, Ljubljana: Slovenska matica, 1983

– Evropa: eseji in legende, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987

Svetina, Ivo, Péti rokopisi, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987 [kratka proza]

Skušek, Zoja, Gledališče kot oblika spektakelske funkcije, Ljubljana: Univerzum, 1980 

Štih, Bojan, Faustove improvizacije Margueriti : (trinajst esejev o ljubezni, umetnosti in Carnioli), Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977

– Izgubljeni sin na Stradunu : (listi iz dnevnika 1973/79), Maribor: Obzorja, 1979

– Knjiga, ki noče biti requiem: (kulturno politični očrti) : 1960-1981, Ljubljana: Slovenska matica, 1981 

– Slovenski theater gori postaviti: o pomenu in namenu slovenskega gledališča, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981

– Tema in anatema ali Petnajst zapisov, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1982

– To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen : listi iz dnevnika 1977/1983, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983

– To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen : listi iz dnevnika 1977/1983, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

– To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen : listi iz dnevnika 1977/1983, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987 

Uršič, Marko, Enivetok: (filozofski esej), Maribor: Obzorja, 1981

Vidmar, Josip, Presoje, Maribor: Obzorja, 1980

– Esej o lepoti, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1981

– Slovensko pismo, Trst: Založništvo tržaškega tiska ; Celovec : Drava, 1984

– Sile časa, Ljubljana: Slovenska matica, 1985

Zagoričnik, Franci, Nihilizem je humanizem, Maribor: Obzorja, 1985

Romani

Apih, Milan, Enajsta šola Andreja Klasa, Ljubljana: Borec, 1984

– Nadaljnje življenje Andreja Klasa, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987-89

Badau, Elza, Ljubezen v f-molu, Ljubljana: Prešernova družba, 1987

Bevk, France, Kaplan Martin Čedermac, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Vihar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Znamenje na nebu: zgodovinska trilogija, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

– Ljudje pod Osojnikom, Ljubljana: Prešernova družba, 1981

Božič, Peter, Chubby was here: (zapisi iz spomina), Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1987

Ceglar, Ludovik, Slemeniški župnik, Celovec: Mohorjeva založba, 1985

Črnologar, Ladislav, Na gredi, Ljubljana: Kmečki glas, 1980 

 – Na drugem bregu, Ljubljana: Kmečki glas, 1984

– Triinosemdeset stopnic, Ljubljana: Kmečki glas, 1987

Dular, Jože, Krka pa teče naprej, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983 

Fajdiga, France, Pogreznjeni otok, Ljubljana: Borec, 1987

Felc, Jože, Osamelci: psihiatrovi zapiski 1974, Koper: Lipa, 1982

– Rimska cesta, Ljubljana: Prešernova družba 1986

Filipčič, Emil, Grein Vaun, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

– Kuku: o emocionalni nezrelosti in agresivnosti, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

– Ervin Kralj: intuitivno čustveni roman, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986 

Filipčič, Emil in Branko Gradišnik, Kerubini, Ljubljana: Študentski kulturni center, 1979 

Flisar, Evald, Čarovnikov vajenec, Murska Sobota: Pomurska založba, 1986

Forjanič-Rankel, Vanja, Tereza, Ljubljana: Kmečki glas, 1985

Firm, Vlado, Ples rdečega jelena, Celje: Mohorjeva družba, 1977 

Fritz-Kunc, Marinka, Janov krik, Ljubljana: Prešernova družba, 1985

Gaborovič, Nada, Kukavičji sneg, Murska Sobota: Pomurska založba, 1977 

–  Razdelje, Maribor: Obzorje, 1980 

Grabeljšek, Karl, Med strahom in dolžnostjo: kronika osamele domačije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977

– Nioba, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1977 

– Učiteljica [mladinski roman], Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980

– Cerkveni maček: utrinki iz otroštva, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1983 

Godina, Ferdo, Jaz sem njena mama, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

– Ko so cvetele marelice: [roman o ljubljanskih ilegalčkih], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981 

– Molčeči orkester, Maribor: Obzorja, 1981 

– Zaklenjeni dom, Murska sobota: Pomurska založba, 1985

Glavan, Tone, Pomladna jesen: roman, lahko tudi dnevnik, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

Hace, Matevž, Kmetje na prepihu, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– Nepozabno leto 1942, Ljubljana: Borec, 1979  

Hergold, Ivanka, Nož in jabolko, Ljubljana, Cankarjeva založba,1980 

Hofman, Branko, Noč do jutra, Ljubljana: Slovenska matica, 1981

– Ljubezen, Maribor: Obzorja, 1986

Horvat, Katica, Zatrto hrepenenje, Ljubljana: Kmečki glas, 1980 

Hribernik, Rudolf, Opredelitev, Ljubljana: Borec, 1980-1984

Hudnik, Marko, Julijan O, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984

Ingolič, Anton, Gimnazijka, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Gorele so grmade, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Pretrgana naveza, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1978

– Mladost na stopnicah, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Delovni dan sestre Marje, Ljubljana: Prešernova družba, 1980 

– Pretrgana naveza, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

– Obračun, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982

– Deček z dvema imenoma, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983

– Čudovita pot: mladinska planinska povest, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

Isaković, Antonije, Hip 1, Ljubljana: Borec, 1983

 Hip 2, Ljubljana: Borec, 1984

Jančar, Drago, Galjot, Murska Sobota: Pomurska založba, 1978

– Severni sij, Murska Sobota: Pomurska založba, 1984

Jukić, Boris, Ukleta graščina, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980 

– Mavrica in kukavičja pesem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985 

Kavčič, Vladimir, Pustota, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Obleganje neba, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979 

– Živalski krog, Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1982

– Žrtve, Ljubljana: Borec, 1983

– Zapisnik: legenda 1970, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

– Veleposlanik na Kitajskem, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987 

Kermauner, Taras, Zdrobljena zrcala, Maribor: Obzorja, 1981 

Kmet, Marta, Begunci, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

Krvina, Minka, Na stranskem tiru, Ljubljana: Kmečki glas, 1982 

Komac, Darko, Mel, Maribor: Obzorja, 1978 

Kovačič, Lojze, Pet fragmentov: prva knjiga, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981

Kovačič, Vladimir, Bele noči in nekoliko črni dnevi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979  

– Življenje v glavi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984

Kozak, Juš, Šentpeter, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

Kozar, Lojze, Premakljivi svečnik, Ljubljana: Družina, 1985

– Topla babičina dlan, Koper: Ognjišče, 1986

Kranjec, Miško, Strici so mi povedali: ljudje, viri in pojasnila, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977

– Kapitanovi, Murska Sobota: Pomurska založba, 1978

– Oče in sin: roman o Berdenih, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978 

– Povest o dobrih ljudeh, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978

– Prostor na soncu, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978

– Mladost v močvirju, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982 

Kraigher, Nada, Maja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Ej, življenje, Ljubljana: Borec, 1983

Leskovec, Karl, Hudourniki, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

– Hudi dol, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

– Tesači, Ljubljana: Kmečki glas, 1985

Lipuš, Florjan, Odstranitev moje vasi, Celovec: Drava; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1983

Lainšček, Feri, Peronarji: romanček, Murska Sobota: Pomurska založba, 1982

– Cirkusanar, Ljubljana: Kmečki glas, 1986

– Raza, Ljubljana: Borec, 1986

– Razpočnica: poročilo o bengalični slepoti, Murska Sobota: Pomurska založba, 1987

Lipovec, Milan, Ljudje ob cesti, Koper: Lipa, 1981

Makarovič, Svetlana, Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci [mladinski roman], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978 

Mal, Vitan, Sreča na vrvici [za šolske otroke], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

– Baronov mlajši brat, Ljubljana: Prešernova družba, 1985

– Tod žive Slovenci, Ljubljana: Kmečki glas, 1986

Malenšek, Mimi, Ujeti v času, Ljubljana: Slovenska matica, 1978

– Vigenjci, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1978 

– Kavatina za angela vremenarja, Ljubljana: Borec, 1982 

– Purgarji, Ljubljana: Kmečki glas, 1987 

Matičič, Ivan, Živi izviri, Ljubljana: Mladinska knjiga 1977 

Matičič, Nada, Balada o boru, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978

– Labirint, Ljubljana: Slovenska matica, 1979 

– Končnost, Maribor: Obzorja, 1984

Mauser, Karl, Sin mrtvega, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1979 

– Prekleta kri, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1980 

– Jerčevi galjoti, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1980 

Mazzini, Miha, Drobtinice, Ljubljana: Prešernova družba, 1987

Mihelič, Mira, Tujec v Emoni, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978

– Cesta dveh cesarjev, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981 

– April, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

– Mavrica nad mestom, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

– Mladi mesec, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

– Vrnite se, sinovi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986 

Mlakar, Nežka, Anči, Ljubljana: Borec, 1979

Munih-Petrič, Joži, Večni krog, Ljubljana: Kmečki glas, 1977 

– Bremena in radosti časov, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

– Za kos kruha, Ljubljana: Kmečki glas, 1980

– Sovraštvo ni večno, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

Nemanič, Marija, Belokranjica, Ljubljana: Kmečki glas, 1982

Novak, Bogdan, Na drugi strani Ljubljanice, Murska Sobota: Pomurska založba, 1982

– Drugo življenje: [potepuški roman], Ljubljana: Prešernova družba, 1987 

– Lajanje na zvezde, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987

Novak, Marjeta, Vrtiljak, Murska Sobota: Pomurska založba, 1983

– Kristina, Ljubljana: Borec, 1985

– Vila Michel, Murska Sobota: Pomurska založba, 1987

Ocvirk, Vasja, Hajka, Koper: Lipa, 1978

Padežnik, Stane, Pod plaščem naivnosti, Ljubljana: Prešernova družba, 1987

Pahor, Boris, Spopad s pomladjo, Trst: samozaložba, 1978

– V labirintu, Ljubljana: Slovenska matica, 1984

– Zatemnitev, Ljubljana: Slovenska matica, 1987 

Perat, Janko, Reci mi Sandro, Ljubljana: Borec, 1977 

Peršak, Tone, Prehod, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982

– Vrh: zgodba iz XIV. stoletja, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

Petan, Žarko, Preteklost, Ljubljana: Borec, 1987

Petek, Jože, Kruh in ljubezen, Ljubljana: Kmečki glas, 1981 

Petek, Štefka, Skrivne vezi, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

Peternelj, Jože, Vrnitev, Ljubljana: Kmečki glas, 1981 

– Krtar in Dolinci, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

– Drenikov kot, Ljubljana: Borec, 1986

Piščanc, Zora, Blagovestnika Slovanov, Gorica: Goriška Mohorjeva Družba, 1984

– Most čez ocean, Gorica: samozaložba, 1984

Polanšek, Valentin, Bratovska jesen, Borovlje: Drava, 1981 

– Sla po svobodi, Celovec: Drava, 1985

Ravnikar-Podbevšek, Štefanija, Ko se je dan videl skozi noč, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980 

Rebolj, Tomo, Alfa Pauna, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979 

– Barnicz, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981 

Rebula, Alojz, Senčni ples, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Zeleno izgnanstvo, Slovenska matica, 1981 

Remec, Miha, Votlina ali Noč med novoslovenskimi polharji, Maribor: Obzorja, 1977 

– Prepoznavanje ali Bele vdove črni čas [znanstveno fantastični roman], Ljubljana: Mladinska knijga, 1980 

– Ikson ali Beg iz prikazovalnice [znanstveno fantastični roman], Murska Sobota: Pomurska založba, 1981

– Mana: časovni zapiski časnikarja Jurija Jereba [znanstveno fantastični roman], Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1985

– Veliki voz, Ljubljana: Borec, 1986

– Lovec; in Nečista hči [znanstveno fantastični roman], Ljubljana: Prešernova družba, 1987

Remic-Jager, Vera, Dolina zelenega zlata, Ljubljana: Kmečki glas, 1978

Rozman, Smiljan, Ta glavna Urša, Ljubljana: Prešernova družba, 1981 

Rožanc, Marjan, Ljubezen, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979

– Hudodelci, Maribor: Obzorja, 1981 

– Nebesa, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984

– Sentimentalni časi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985

Rudolf, Franček, Očka, vrni se nam zdrav domov, Murska Sobota: Pomurska založba, 1981

– Srečne zvezde prašičev, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985

Rupel, Dimitrij, Družinska zveza, Koper: Lipa 

– Maks: roman o maksizmu ali Boj med večino in veličino, Koper: Lipa, 1983

– Povabljeni pozabljeni, Maribor: Obzorja, 1985

Sivec, Ivan, Sonce vzhaja počasi, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

– Setev pomladnega vetra, Ljubljana: Kmečki glas, 1980

– Pesem njenih zvonov, Ljubljana: Kmečki glas, 1982

– Prve lastovke, Ljubljana: Kmečki glas, 1984

– Beg pred senco, Ljubljana: Kmečki glas, 1986

– Pozabljeni zaklad, Ljubljana: Kmečki glas, 1987

Slana, Miroslav, Proletarec, Maribor: Obzorja, 1981 

Svetina, Tone, Ukana I, Ljubljana: Borec, 1965 

– Ukana II, Ljubljana: Borec, 1967

– Ukana III, Ljubljana: Borec, 1969

– Ognjeni plaz, Ljubljana: Borec, 1977

– Volčiči, Ljubljana: Borec, 1980

– Med nebom in peklom I-II, Ljubljana: Borec, 1982

– Ukana IV: Roman o romanu, Ljubljana: Borec,1985

– Ukana V: Enigma Alfa, Ljubljana: Feniks, 1987

Stražišar, Magda, Ciganka, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

– Skrivač, Ljubljana: Kmečki glas, 1982

– Ciganka, Ljubljana: Kmečki glas, 1987 

Strojnik, Štefa, Jastreb kroži, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1986

Šetinc, Franc, Aktivist: pričevanje o nekem času, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980

– Adam Gabrijel: iz potopisne skicirke, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986 

Škrinjar, Polona, Črni človek, Ljubljana: Prešernova družba, 1984

– Beg, Ljubljana: Prešernova družba, 1987 

Šprohar, Luj, Proti življenju za zaveso, Ljubljana: Prešernova družba, 1985

Špur, Katja, Ljubezen je bolečina, Murska Sobota: Pomurska založba, 1980 

Šömen, Branko, Peti letni čas, Murska sobota: Pomurska založba, 1977 

– Med v laseh [mladinski roman], Ljubljana: Borec, 1978

– Panonsko morje, Murska Sobota: Pomurske založbe, 1981

– Past za metulje, Ljubljana: Borec, 1983

– Koncert za samoto, Ljubljana: Borec, 1986

Šušteršič, France, Trg lakote, Ljubljana: Borec, 1977 

Švajncer, Janez, Sovraštvo in ljubezen, Ljubljana: Kmečki glas, 1979 

– Tam, kjer dom stoji, Ljubljana: Kmečki glas, 1980  

– Oči in srce, Ljubljana: Kmečki glas, 1983

– Prelom, Maribor: Obzorja, 1983

– Mrak pred svetlobo, Ljubljana: Kmečki glas, 1985

– Somrak, Maribor: Obzorja, 1987 

Tkačev, Alja, Pisma z Mojotoka, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

Torkar, Igor, Umiranje na obroke, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984 

Tomšič, Marjan, Šavrinke, Ljubljana: Kmečki glas, 1986

– Ti pa kar greš, Ljubljana: Borec, 1987

Uris, Leon, Trojica: roman v treh knjigah, Murska Sobota: Pomurska založba, 1979 

– Bes v nogah, Murska sobota: Pomurska založba, 1978 

Uršič, Marko, Razpoke [znanstvena fantastika], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985

Vilfan, Jernej, Nagec, Maribor: Obzorja, 1981 

Vipotnik, Janez, Enainštirideseto, Ljubljana: Prešernova družba, 1977 

– Petinštirideseto, Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979 

– Ledina [kratka proza], Ljubljana: Borec, 1980 

– Doktor, Ljubljana: Borec, 1983

– Oj ta mlinar: pet partizanskih povesti [kratka proza], Ljubljana: Partizanska knjiga, 1983

Vokač, Zlata, Marpurgi, Maribor: Obzorja, 1985

Vreg, Ruža, Podeželska zdravnica, Murska Sobota: Pomurska založba, 1984

Vresnik, Drago, Na bregu, Ljubljana: Borec, 1977

Vuga, Saša, Krtov kralj, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987

Zagoričnik, Franci, Bistveni udarec mojstra An’ana: tekst o tekstu, Maribor: Obzorja, 1978

Zidar, Anica, Strasti v grapi, Ljubljana: Kmečki glas, 1977 

– Pomladne vode, Ljubljana: Kmečki glas, 1980 

– Začutila sem tvojo ljubezen, Ljubljana: Kmečki glas, 1981

– Sence na mavrici, Ljubljana: Kmečki glas, 1982

Zidar, Pavle, Črn trn, Koper: Lipa, 1977

– Jezus iz pekla, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977 

– Mahatma Pandit, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978

– Pasjansa, Koper: Lipa, 1978 

– Pandorino srce, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Roman o Hanibalu, Maribor: Obzorja, 1979

– Čudeži, Koper: Lipa, 1981

– Razoroženi prerok, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981 

– Solveigina pesem, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982

– Kužni Anton: roman in štiri novele, Koper: Lipa, 1984

– Okupacija Javornika, Ljubljana: Borec, 1984

– Oljčnik Juda Tadeja, Murska Sobota: Pomurska založba, 1985

– Slovo, Koper: Lipa, 1986

– Medeni teden, Ljubljana: Prešernova družba, 1987

– Otožni rob vaze, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987

Zorman, Ivo, Stric Benjamin, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977 

– V sedemnajstem [roman za mladino], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977 

– Draga moja Iza, Ljubljana: Borec, 1978

– Medved z budilko, Ljubljana: Mladijska knjiga, 1978

– Vonj po jeseni, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978 

– V sedemnajstem [roman za mladino], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Dom človekom, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981

– Kdo bo meni prižgal sveče, Ljubljana: Borec, 1982 

– Gnezdo sršenov, Ljubljana: Borec, 1983

– Rosni zaliv, Ljubljana: Borec, 1983

– Portret revolucionarja Malusa, Ljubljana: Borec, 1985

– Oh, ta naša babica [mladinski roman], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986

– Sla po letenju, Ljubljana: Prešernova družba, 1987 

Zupan, Janez, Plitve korenine, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978

– Vedanec, Ljubljana: Kmečki glas, 1986

– Zadnji kmečki punt, Ljubljana: Kmečki glas, 1987 

Zupan, Vitomil, Manuet za kitaro: (na petindvajset strelov), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1975

– Igra s hudičevim repom, Murska Sobota: Pomurska založba, 1978

– Komedija človeškega tkiva, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980 

– Levitan: roman, ali pa tudi ne, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982

– Gora brez Prometeja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983

– Človek letnih časov, Maribor, Obzorja, 1987 

Zupančič, Beno, Noč in dan, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977 

– Sedmina, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979 

– Grmada, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986 

Žebre, Zdenka, Okomfu Anoči, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982

Žigon, Matjaž, Leseni oklopnjak: dnevnik domobranca Rajka, Murska Sobota: Pomurska založba, 1986 

Stripi

Filipovski, Ljubomir, Šola smučanja v stripu, Ljubljana: Klub devete umetnosti, 1987 

Gatnik, Kostja, Magna Purga: Danes in nikoli več, Ljubljana: Študentski kulturni center, 1977

Lordanić, Željko, Jonathon Swift [literarna podloga], Gulliver, Ljubljana: Univerzum, 1983 

Lordanić, Željko, N. V. Gogolj [literarna podloga], Taras Buljba, Ljubljana: Univerzum, 1983 

Mancenaro, Ro, Komunistični manifest, prev. Miloš Jugović in Danilo Skomeršić, Ljubljana: Tribuna, 1979

Milošević, Radiša, Jack London in Ciril Gale, Mehikanec, Ljubljana: Univerzum, 1983 

– Morski volk, Ljubljana: Univerzum, 1983

Muster, Miki, Snežek, Ljubljana: Klub devete umetnosti: Delavska enotnost, 1987

Strip-strup: zbornik stripov skupine CAC, Ljubljana: ZSMS Ljubljana-Bežigrad, 1984

Pripravila Lea Kuhar