Literatura o 80-ih

Monografije

Barber-Keršovan, Alenka, Vom ‘Punk-Frühling’ zum ‘Slowenischen Frühling’: Der Beitrag des slowenischen Punk zur Demontage des sozialistischen Wertsystems, Hamburg: Krämer, 2005 

Erjavec, Aleš in Marina Gržinić, Ljubljana, Ljubljana: [osemdeseta leta v umetnosti in kulturi], Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991  

Kenney, Padraic, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989. Princeton University Press, 2003

Ošlak-Gerasimov, Simon, ‘Totalna revolucija’: boj slovenskega punka pod komunističnim režimom Jugoslavije, Maribor: Kulturni center, 2016*

* 10. Poglavje so kratki intervjuji z Dušanom Hedlom, glavnim organizatorjem mariborske punkovske scene; Borisom Jaušovecom, novinarjem in političnim komentatorjem pri mariborskem Večeru; Bojanom Tomažičem, članom skupine CZD; in Igorjem Vidmarjem, novinarjem in organizatorjem punkovske scene v Ljubljani. 

Pribac, Igor, »Postfordizem, mnoštvo in pank«, v Paolo Virno, Slovnica mnoštva, Ljubljana: Krtina 2013, 105–144

Repe, Božo in Darja Kerec, Slovenija, moja dežela: družbena revolucija v osemdesetih letih, Ljubljana: Cankratjeva založba, 2017

Rusjan, Marko, Strah pred svobodo: hardkor in upor, Solkan: Kulturno umetniški klub 13. brat, 2014 

Valetič, Žiga, 80ta: desetletje mladih: zgodba slovenskega pop rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta, Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2020 

Štefančič, Marcel jr., Teror zgodovine. Kako je Laibach na začetku osemdesetih premaknil nacijo, partijo in filozofijo, Ljubljana: UMco, 2011

Tomc, Gregor, Druga Slovenija: Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20. stoletju, Ljubljana: Krt, 1989

 • Profano: Kultura v modernem svetu, Ljubljana: Krt, 1994 

Zborniki

Punk je bil prej: 25 let punka pod Slovenci [zbornik], Ljubljana: Cankarjeva založba: Ropot, 2003*

 • Tine Hribar, »Pankrti, tovariši in drugi«, 5-8
 • Ali H. Žerdin, »Kratki kurz zgodovine panka«, 8-54
 • Božo Repe, »Vloga slovenskega punka pri širjenju svobode v samoupravnem socializmu sedemdesetih let«, 54-66
 • Marina Gržanić, »Punk: strategija, politika in amnezija«, 66-86
 • Gregor Tomc, »Škandal v rdečem baru«, 86-91
 • Igor Vidmar, »Opombe pod črto (apologetsko – reklamno pismo)«, 91-95
 • Peter Mlakar, »Element Punka, ki ga dela prej«, 95-99

* V zborniku so vključena tudi določena besedila pesmi, ki so nastala med leti 1977 in 1985 (Brezovar, Esad Babačić, Center za dehumanizacijo, Čao pičke, Epidemija, Grupa 92, Gnile Duše, Kuzle, Ljubljana 78, Ljubljanski psi, Laibach, Peter Mlakar, O! Kult, Otroci socializma, Odpadki civilizacije, Pankrti, S.D.A., Miha Štamcar, Šund, Tretja Kategorija, U.B.R., Via ofenziva, 1965). V zbornik so vključeni tudi nekateri izmed pomembnih dokumentov iz istega obdobja.

Andresen, Knud and Bart van der Steen (ur.), A European youth revolt: European perspectives on youth protest and social movements in the 1980s, New York: Palgrave Macmillan, 2016*

* Glej predvsem Oskar Mulej, »A place called Johnny Rotten Square: the Ljubljana punk scene and the subversion of socialist Yugoslavia«, 189-202

Beard, Danijela Š. in Ljerka V. Rasmussen (ur.), Made in Yugoslavia: studies in popular music, London in New York: Routledge, 2020*

* Zbornik vsebuje prispevke o punku predvsem v Part II: Rok, Punk, New Wave in v Part IV: The Politics of Popular Music Under Socialism

Benderly, Jill in Evan Kraft (ur.) Independent Slovenia: origins, movements, prospects, London: Macmillan, 1997*

* Glej predvsem Tomaž Mastnak, »From Social Movements to National Sovereignty«, 93 -112; Gregor Tomc, »The Politics of Punk«, 113-135. 

Bremec, Gojko in Boris Bogataj (ur.), Zgodba o KLG, Kranj: Layerjeva založba, 2020 

Bonz, Jochen (ur.), Popkulturtheorie, Stuttgard: Ventil, 2012*

* Glej predvsem Rajko Muršič, »Das Spiel von Glauben und Missverstehen: Punks in einem slowenischen Dorf«, 45-63

Djuroć, Dubravka in Miško Šuvaković (ur.), Impossible histories: historical avant-gardes, neo-avant-gardes, and post-avant-gardes in Yugoslavia 1918-1991, Cambridge, MA: MIT Press, 2003 

Tomić, Đorđe in Petar Atanacković (ur.), Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968 do danas. Novi Sad: Cenzura, 2009

* Pomembno predvsem poglavje Natalije Kyaw, »Računajte na nas. Pank i novi talas/novi val u socijalističkoj Jugoslaviji«, 81-102

Simonič, Peter (ur.), Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, Maribor: Založba Obzorja, 2012*

* Knjiga obsega šestdesetletno obdobje, čas treh generacij: povojne (1945-1965), druge generacije, ki je cvetela v letih 1965-1985, in tretje (1985 do danes)

Stankovič, Peter, Gregor Tomc in Mitja Velikonja (ur.), Urbana Plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih, Ljubljana: Študentska založba, 1999

 • Gregor Tomc, »Teze o telesu«, 7-14
 • Mitja Velikonja, »Drugo in drugačno: subkulture in subkulturne scene v devetdesetih«, 14-23
 • Boštjan Šaver, »SK8 – neznani leteči predmeti«, 23-33
 • Peter Stankovič, »Rockerji s konca tisočletja«, 43-53
 • Nataša Velikonja, »Lezbična in Gayevska scena«, 65-75
 • Miha Ceglar, »Balkan scena«, 75-83
 • Mitja Prezelj, »Heavy Metal – bojevniki peklenskega hrupa«, 83-97
 • Marta Gregorčič, »Vikingi ali Valhalla – skinheadi Slovenije«, 97-111
 • Primož Jurman, »Bikerji – sodobni jezdeci asfaltne džungle«, 111-125
 • Igor Bašin, »Punkerji – punk ni mrtev, punkerji so!«, 125-135 

Ule, Mirjana, Slovenska mladina ob koncu tisočletja: Mladina v devetdesetih, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996*

* Nacionalno poročilo o raziskavi življenja mladinske populacije (15-29 let) v Sloveniji, ki je izšlo kot zbornik individualnih analiz 

Kürti, László in Peter Skalník (ur), Postsocialist Europe: anthropological perspectives from home, New York in Oxford: Berghahn Books, 2009*

* Glej predvsem Rajko Muršič, »Punk anthropology: from a study of a local Slovene alternative rock scene towards partisan scholarship«, 188-205

Znanstvene revije

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

–     Raphael Amy, »Never mind the Bollocks: Women rewrite rock«, Časopis za kritiko znanosti, let. 25, št. 185 (1997)       

–     Miha Zadnikar, »Za (glasbeni) terorizem. Esejistični zapiski na nenehoma odlagano diskusijo«, Časopis za kritiko znanosti, let. 26, št. 2 (1998)

–     Marko Rusjan, »Glasba kot orožje«, Časopis za kritiko znanosti, let. 30, št. 207/208 (2002)

Revija Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja

 –    Gregor Tomc, »Tranzicija v post-socializem«, Rast, let. 2, št. 2 (1991)

 –   Robert Kren, »Za vse energije, ki so bile in še bodo : s karjolo na vajo, s traktorjem na špil ali kako je pank razsajal po Dolenjski«, Rast, let. 29, št. 2 (2018): 38–46. 

Ostale revije

–    Ajduk, Marija, »An analysis of the concept of locality on the example of Slovenia’s new-wave music scene«, Antropological Notebooks, let. 24, št. 3 (2018)

–    Lorenčič, Darjan, »Pojav punka na Slovenskem«, Klio: glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA, let. 16, št. 2 (2017)

–    Milanović, Goran, »Punk v Sloveniji«, Naš čas, št. 1 (1994)

–    Motoh, Helena »’Punk is a symptom’: intersections of philosophy and alternative culture in the 80’s Slovenia«, Synthesis philosophica: international edition of the journal Filozofska istraživanja, let. 27, št. 2 (2012)

–    Mulej, Oskar, »’We are drowning in red beet, patching up the holes in the iron curtain’: The punk subculture in Ljubljana in teh late 1970s and early 1980s«, East central Europe, let. 38, št. 2/3 (2011)

–    Stankovič, Peter, »Toward a Slovene Cultural Studies«, Cultural Studies, let. 24, št. 5 (2010): 613-636

–    Vevar, Rok in Jasmina Založnik, »Punkovske metamorfoze = Metamorphic punk«, Maska, let. 31, št. 183/184 (2017)

 • Boris Jaušovec, »Smeri razvoja ali kam gredo trendi«, MARŠ, Prva petletka, let. 6. št. 1 (1996)++
 • Igor Bašin, »Novi rock – otrok slovenskega punka«, Bal canis, let. 2, št. 4 (2002): 21-26++
 • Marjan Ogrinc, »Glasbeni pomen punka na slovenskem«, Balcanis, let. 2, št. 4 (2002): 19-20++

Film

Ostalo

Tomaž Lavrič, Rdeči alarm [strip], Ljubljana: Forum, 2017

Esad Babačić, Pank turizem po Ljubljani: ekskurzija (turistična tura, s kolesom po Ljubljani).