Viri (iz 1980-ih)

Monografije

Hebdidž, Dik, Potkultura: Značenje stila. Beograd: Edicija Pečat, 1980 

Kenney, Padraic, A Carnival of Revolution: Central Europe 1989. Princeton University Press, 2003

Tomc, Gregor, Druga Slovenija: Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20. stoletju, Ljubljana: Krt, 1989

Zborniki

Punk pod Slovenci [zbornik], Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1985*

 • Gregor Tomc, »Spori in spopadi druge Slovenije«, 9-28
 • Radmila Pavlovič, »Refleksija na punk »gibanje« v nekaterih socialno pravnih in kulturno ideoloških institucijah pri nas«, 28-32
 • Andreja Potokar, »Pank u Lublan«, 32-47
 • Peter Barbič, »Poskus opredelitve kriterijev vrednotenja punka«, 47-61
 • Rastko Močnik, »Razum zmaguje«, 61-82
 • Peter Mlakar, »Svetovnonazorski princip punka«, 82-90
 • Marjan Ogrinc, »Ni nam do tega, da bi postali zgodovina«, 90-103

* Poleg člankov vsebuje zbornik tudi 300 strani dokumentov in pričevanj (intervjujev, grafitov, popis dejavnosti, ipd.)

Znanstvene revije

Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja

–   Problemi. Literatura, let. 15, št. 176 (1977), dostopno na:

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BNUB8K48/aa4a107c-8f5c-46ff-8174-1b86db6209c2/PDF 

* besedila pesmi, kratki sestavki, osnutek romana, strip, slike

–    Punk Problemi (I), let. 19, št. 205/206 (1981), dostopno na: 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LYQM58W8/5cffb816-b50a-4b3d-be22-8069145a541a/PDF

(stripi, besedila pesmi, krajši in daljši prispevki)

–   Punk Problemi (II), let. 20, št. 221 (1982), dostopno na:

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-L273V7NQ/481eed3d-3929-4407-8363-742f85729eec/PDF

–   Punk Problemi (III), let. 21, št. 236 (1983), ni na internetu

Članki in objave v revijah

Antena

 • »Punk na Kodeljevem«, Antena, jesen 1977
 • Gregor Tomc, »Antenin punk« (odgovor na »Punk na Kodeljevem«), Antena, jesen 1977

Delo

 • Vojko Flegar, »Divje škarje očiščenja«, Delo, 11. 6. 1981
 • »Ovrednotenje dogodkov v popularni glasbi« (poročilo o seji ‘Predsedstvo konference Glasbene mladine Jugoslavije obsodilo izkoriščanje glasbe’), Delo, 14. 12. 1981 
 • Marijan Zlobec in Jože Volfand, »Kaj vse se je sprožilo ob glasbi, imenovani punk«, Delo, Sobotna priloga, 26. 12. 1981 
 • Uredništvo Dela, »Kaj vse se je sprožilo ob glasbi, imenovani punk?«, Delo, 9. 1. 1982
 • Slobodan Žikić in Uredništvo Dela, »Kaj vse se je sprožilo ob glasbi, imenovani punk?«, Delo, 23. 1. 1982, delno objavljeno v Slovenci pod Punkom, 303-304 
 • Mojca Kavčič, »Praznovanje mladosti le za nekatere?«, Delo, 29. 4. 1982
 • M. S., »Huda kri zaradi ‘kravalov’«, Delo, 29. 4. 1982
 • Marica Čepe, »Ogorčena nad izzivanjem«, Delo, 5. 5. 1982
 • Dejan Vodovnik, »Grafiti na sivih zidovih jezijo komunalne delavce«, Delo, 5. 4. 1983
 • Viktor Konjar, »Tednikova pot«, Delo, 25. 6. 1983
 • Janez Strehovec, »Punk Problemi 10/11, 1983« (recenzija), Delo, ‘Književni listi’, 8. 3. 1984

Dolenjski list

 • »Punk je kot mamilo«, Dolenjski list, 28. 10. 1982

Fanzini – publikacije Galerije Škuc

–      Seznam izdanih punk fanzinov je objavljen v Punk pod Slovenci (1985), 532-534. 

–      Analiza punk fanzinov Melite Sodnik, v diplomski nalogi Ohranjeni Škucevi Fanzini: zgodovinski kontekst in intermedialne navezave, Ljubljana, 2013, ki je dostopna na: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BNUB8K48/aa4a107c-8f5c-46ff-8174-1b86db6209c2/PDF

Glasilo kluba ljubiteljev glasbe

 • Marko Jenštrle, »Punk v naši samoupravni družbi«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 3, april 1979
 • »Koncert pankrtov v Kranju«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 5., 5. december 1979
 • Sašo Novak, »Vtisi s koncerta: The Ruts – Ljubljana Hala Tivoli, 31.1.1980«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 1/1980
 • Sašo Novak, »Kaj je punk?«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 4/1980
 • Sašo Novak, »Zakaj punk? Kje smo? Pogledi o punku in druge okrogle mize, ki delajo probleme«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 3/1981
 • Ivo Salinger, »Monstruozni pojavi v deželi Kranjski«, Ivo Salinger, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 1/1982
 • Marko Košnik, J. A., »Čudovita jesen«, Glasilo kluba ljubiteljev glasbe, št. 1/1983

Komunist

 • »O punku v ‘Komunistu’«, Komunist, 10.7.1981, objavljeno v Punk pod Slovenci (1985), str. 205-210
 • »IX. kongres ZKS«, Komunist, Ljubljana, 1983, delno objavljeno v Punk pod Slovenci (1985), 322-324 
 • »IX. kongres ZKS«, Komunist, Ljubljana, 1983, delno objavljeno v Punk pod Slovenici (1985), 322-324 
 • »Razprava Franca Šalija na 9. seji CK ZK Slovenije«, magnetogram razprave, Komunist, 16. 12. 1983, delno objavljeno v Punk pod Slovenci (1985), 411-414 
 • Boris Kutin, »Izziv je resnica«, Komunist, 9. 3. 1984 

Ljubljanski dnevnik

 • Milan Meden, »Smeri razmišljanj IV«, Ljubljanski dnevnik, 9. 1. 1982
 • Tone Cajhen, »Laibachizacija?«, Ljubljanski dnevnik, 14. 9. 1982
 • Tone Cajhen, »Laibachizacija II«, Ljubljanski dnevnik, 19. 10. 1982
 • »Stališča predsedstva MK SZDL Ljubljana ob javnih manifestacijah skupine Laibach«, Ljubljanski dnevnik, 30. 6. 1983 
 • Jože Javoršek, »Ljubljanske podobe 1984. Šesta: Ping pong punk«, Ljubljanski dnevnik, 17. 3. 1984 

Mladina

 • Stane Sušnik, »Domači punk-rockerji boljši od tujih: Pankrti«, Mladina, 3. 11. 1977**
 • Slavko Hren, »Mama, pelji me na žur v Koper«, Mladina, št. 24, 15. 6. 1978**
 • Odbor MKC- Koper, »Informativno pismo Mladinskega kulturnega centra iz Kopra. Prireditvi ‘alternativno srečanje’ na rob«, Mladina, št. 26, 29. 6. 1978
 • Slavko Hren, »Žura v Kopru ne bo«, Mladina, 3. 8. 1978**
 • Franz Xaver, »Črno beli šok v Trbovljah«, Mladina, št. 47, 20. 11. 1980**
 • Predsedstvo OK ZSMS Trbovlje, »Črno beli šok v Trbovljah: Še enkrat (punk) rock zadevščine«, Mladina, št. 51, 18. 12. 1980 
 • DŠ, »Še enkrat na rob ‘trboveljski zadevi’«, Mladina, št. 5., 5. 2. 1981 
 • »Punk ‘Pogledi’«, posebna številka Pogledov (priloga Mladine), št. 3, 26. 3. 1981, celotna številka objavljena v Punk pod Slovenci, str. 163-168
 • Aleš Debeljak, »Punk Problemi (recenzija)«, Mladina, št. 15, 16. 4. 1981**
 • Srečo Kirn, »Mladi nismo dovolj oboroženi za razredni boj«, Mladina, 12. 11. 1981**
 • Srečo Kirn, »Pogledi na nekatere pojave v množični kulturi«, Mladina, št. 51, 24. 12. 1981
 • »Iz razgovora o punku«, deli diskusijskih prispevkov z okrogle mize o punku, ki jo je organizirala ZSMS, Mladina, priloga Prizma, 28. 1. 1982, delno objavljeno v Punk pod Slovenci, 306-315
 • Tomaž Gorenc, »Koncert solidarnosti«, politični komentaro koncertu v Hali Tivoli, Mladina, št. 6., 11. 2. 1982
 • Vojko Flegar, »Državni ljubimci«, Mladina, št. 7, 18. 2 . 1982
 • Peter Barbarič in Jure Hvalina (dva članka), »Svoboda 1982: ‘dol z depoziti’«, Mladina, št. 35, 11. 11. 1982
 • Nela Melečkar, »Predvsem torkovi večeri: Ljudje se hočejo zabavati in to je treba spoštovati«, Mladina, št. 3, 20. 1. 1983
 • Laibach, »Nastop na zagrebškem glasbenem bienalu«, pismo v Mladini, št. 19, 12. 5. 1983
 • Igor Vidmar, »Dossier Disco Študent«, Mladina, št. 21, 26. 5. 1983
 • Član ZK in OO ZSMS, »Afera Laibach«, Mladina, št. 8, 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 404
 • B. K. član Z. K., »Afera Laibach«, Mladina, št. 29, 1. 9. 1983
 • Tomi Gračanin, »(Ne)možnost delovanja t.i. alternativnih kulturnih centrov«, Mladina, 27. 10. 1983
 • Boris Bogataj, »TV rock« (intervju s Stanetom Sušnikom), Mladina, 29. 12. 1983
 • »O alternativni kulturi« in »Dokumenti o zatiranju Foruma«, posebna številka priloge PrizmaMladina, št. 43, 8. 12. 1983, delno objavljeno v Punk pod Slovenci, 427-441
 • »Kaj je novega? Niet«, Mladina, št. 8, 23. 2. 1984 
 • Igor Vidmar, »Poslednja sodba – epilog ‘nacipunkovske’ afere«, Mladina, št. 17, 26. 4. 1984

Nedeljski dnevnik

 • Sonči Globokar, »Punk kot antikultura«, Nedeljski dnevnik, 11. 4. 1981 
 • Zlatko Šetinc, »Kdo riše kljukaste križe«, Nedeljski dnevnik, 22. 11. 1981** 
 • Igor Vidmar, »Dead Kennedys: ‘Kdor je fašist, ni punk – kdor je punk, ni fašist’«, Nedeljski dnevnik, 29. 11. 1981
 • »Odgovori na članek ‘Kdo riše kljukaste križe?’«, Nedeljski dnevnik, 6. 12. 1984, odgovori objavljeni v Punk pod Slovenci, str. 240-246
 • »Odgovori na članek ‘Kdo riše kljukaste križe’«, Nedeljski dnevnik, 20. 12. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, 266-267
 • Zlatko Šetinc, »Punk ali ne punk – je res samo to vprašanje?«, Nedeljski dnevnik, 20. 12. 1981 
 • Članice zbora KUD, »Neokusno, nekulturno, bombastično«, Nedeljski dnevnik, jesen 1982, pisma bralcev
 • »Stališča predsedstva MK SZDL Ljubljana ob javnih manifestacijah skupine Laibach«, Nedeljski dnevnik, 17. 7. 1983
 • Dore Tomažič, »Kdo je ‘Laibachu’ naredil srajčke?«, Nedeljski dnevnik, 3. 7. 1983 
 • Toni Perič, »Zafrkancija, ki ni nevarna…«, Nedeljski dnevnik, 1. 4. 1984

Primorski dnevnik

 • V. Japelj, »Uvožena manifestacija«, Primorske novice, št. 23, 2. 6. 1978**

Radio Študent

 • Igor Vidmar, »Punk je mrtev, živel punk!«, Radio Študent, 29. 11. 1987**
 • Igor Vidmar, »’Garantni list’ za prvo ploščo Pankrtov«, pismo iz januarja 1979 
 • Igor Vidmar, »Trenutek ljubljanske ‘rock kulture’, ali po domače: Kaj hudiča se dogaja?«, Radio Študent, Rock Fronta, 9. 12. 1979
 • Igor Vidmar, »O neki drugi strani pisanja o Davidu Bowiju, ali: kaj je bolje – fašist ali stalinist? Odgovor: OBOJE JE BOLJE – J.V. Stalin«, Radio študent, BTZ, marec 1979
 • Igor Vidmar, »Glasba mladih in glasba za mlade«, Radio Študent, BTZ, 30. 5. 1979
 • Igor Vidmar, »Rock fronta št. 1«, Radio študent, 4. 11. 1979
 • Igor Vidmar, »Apologija šunda«, Radio Študent, Rock Fronta, 10. 2. 1980
 • »Inventura v ljubljanski punk-samopostrežni«, Radio Študent, Rock Fronta, 12. 3. 1981
 • »Dva punk žura«, Radio Študent, Rock Fronta, 20. 4. 1981
 • »Rock Fronta«, Radio Študent, 26. 4. 1981
 • Igor Vidmar, »O fenzinu, ki ga ni«, Radio Študent, Rock Fronta, 21. 6. 1981
 • Igor Vidmar, »O fanzinu, ki ga ni – drugi del in – zaenkrat – konec«, Radio Študent, Rock Fronta, 28. 6. 1981
 • Igor Vidmar, »Skica za polit-literarno teorijo«, Radio Študent, Rock fronta, 18. 10. 1981
 • »Ponovno o brkatem nadrealizmu«, Radio Študent, Rock fronta, 15. 11. 1981
 • Igor Vidmar, »Sedaj gre zares«, Radio Študent, 22. 11. 1981**
 • Odprto pismo OO ZKS RŠ in uredništva RŠ, »O protimladinskem šovinizmu«, 27. 11. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 231-235
 • »Okrogla miza o Punku na Radio Študent«, Radio Študent, Odprti termin 8. 12. 1981, magnetogram v krajši obliki ponatisnjen v Punk pod Slovenci, str. 252-260
 • Uroš Mahkovec, »«Odprto pismo dežurnemu uredniku Nedeljskega dnevnika«, Radio Študent, konec decembra 1981. 
 • »Dopolnilno stališče OO ZK RŠ in uredništva RŠ o zadevah punk rocka«, Radio Študent, konec decembra 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, 287-289 
 • Aina Šmid, Barbara Borčič in Marina Gržinić, »Izid druge številke punk Problemov ali manipulacija znotraj marginalnega rezervata«, Radio Študent, 28. 9. 1981
 • Tomaž Mastnak, »Alternativa je kurba ali: Freiheit is immer Freiheit der Andersdenkenden«, Radio Študent, 30. 12. 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 421-425
 • Milka, »Vsak otrok je lep ko se rodi«, Radio študent, konec decembra 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 425-426

Stop

 • Igor Vidmar, »Punk po naše, več kot moda?«, Stop, 27. 10. 1977**
 • Franc Goljevšček, »Pankrti v Kopru«, Stop, št. 23, 8. 6. 1978
 • »V znamenju punka/Pop festival – Moste ’79«, Stop, junij 1979
 • Igor Vidmar, »Poskus dopisovanja brez nevarnosti«, in Dainel Levski, »Eh, no, pa zdravo, Igor!«, Stop, julij 1979
 • Izvršni odbor Škuca, »Stališče IO ŠKUC o sklepu Odbora za obštudijsko dejavnost, da izvajalci ‘punk rocka’ ne smejo sodelovati na koncertu ob Dnevu mladosti«, Stop, 19. 6. 1980
 • Franc Černe, »Kontrapunk«, Stop, 15. 1. 1981 
 • Milenko Vakanjac, »Okrogla miza z  mnogimi ogli«, Stop, 14. 1. 1982 
 • »Desant na Beograd«, poročilo o koncertu v Kranju, Stop, 15. 4. 1982
 • Uredništvo revije Stop, »Odprto pismo«, Stop, druga polovica aprila, objavljeno v Slovenci pod Punkom 324-326
 • »Punk po novomeško«, komentar revije Stop 20. 10. 1982, po odgovoru Delonjskega lista ponovni odgovor v Stop, št. 28, 9. 12. 1982
 • Marjan Stare, »Nekje je vendarle meja!«, Stop, (konec 1982?), objavljeno v Punk pod Slovenci, 361-362
 • Bojan Kavčič, »TV projekt ‘Laibach’«, Stop, junij/julij 1983

ŠKUC

 • Škuc: zapisnik s sestanka izvršnega odbora, 22. 6. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 200**
 • Škuc: zapisnik s sestanka programskega sveta, 22. 6. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 202**
 • Barbara Borčič, Aina Šmid in Marina Gržinić, »Odnos vladajoče ideologije do subkulture«, Galerija ŠKUC, št. 3/1981

Teleks

 • »Dimitrij Rupel: To morate preslišati«, Teleks, št. 4, 26. 1. 1979**
 • Igor Vidmar, »Pismo D. Ruplu«, Teleks, št. 6, 9. 2. 1979
 • Tone Petelinšek, »Intelektualna zmeda in punk«, Teleks, št. 9, 2. 3. 1979
 • Tomaž Brejc: »Slišati Pankrte na veliki plošči ‘Dolgcajt’, ki sta jo izdala Študentski kulturni center in PKP RTV Ljubljana«, Teleks, št. 15, 11. 4. 1980**
 • Tomaž Domicelj: »’Laibach’ ali komu sveti svastika?«, Telekst, 11. 8. 1983
 • Jože Vogrinc, »’Laibach’ ali komu sveti svastika?« (odgovor Domicelju), Telekst, št. 36, 8. 9. 1983

Tribuna

 • Peter Mlakar, »Za počutje nadvse prijetno (Silver train)«, Tribuna, št. 5, 16. 1. 1978 
 • Marjan Ogrinc, »Kikirikanje, ki ga je intelektualno zmedel punk in bi ga bilo nujno preslišati«. Tribuna, št. 13, 9. 4. 1979
 • B. Veličkovič, »Še o punku«, Tribuna, št. 13, 9. 4. 1979
 • Barbara Zupanc in Meta Stanovnik, »Apokaliptično razodetje«, Tribuna, št. 10/11, 14. 12. 1281 
 • Božidar Založnik, »Naj živi 300 starih tisočakov za promocijsko fešto«, Tribuna, št. 24/25, 19. 5. 1982
 • »Odprto pismo organizatorja (UK ZSMS), v zvezi z 11. šolo pod mostom (tednom kulture mladih)«, Tribuna, št. 24/25, 19. 5. 1982
 • Radmila Pavlović, »Za kaj gre? A gre za lov na čarovnice…«, Tribuna, april/maj 1983
 • Tomi Gračanin, »Disco Študent – danes in nikoli več ali Kersnikovo hočemo, Študenta ne damo!«, Tribuna, april/maj 1983 

7D

 • Mirko Čepić, »Razmišljajmo skupaj: PUNK«, 7D, 10. 9. 1981
 • Kristina Lovrenčič, »Zlovešče znamenje na zidu«, 7D, 28. 1. 1982

Ostalo

 • Jani Kovačič, »Ustvarjanje je samovzgoja misli«, 6. 9. 1979, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 137-138.
 • Gimnazija Ljubljana Šentvid, »Koncert Janija Kovačiča da ali ne«, 21. 4. 1980, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 145-146.
 • Kulturni plenum ZSMS, Problemska seja RK ZSMS na temo »Nekatera aktualna vprašanja kulturne politike ZSMS in dejavnosti mladih na področju kulture«, 21. 4. 1981, del gradiva objavljenega v Punk pod Slovenci, str. 187-195
 • Boris Muževič »Obvestilo o prepovedi izida prve številke FANZIN-a«, 18. 6. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 197
 • »Mestna konferenca ZKS Ljubljana: ocena idejno političnih razmer v visokem šolstvu, Ljubljana, junij 1981«, objavljeno v Punk pod Slovenci, str. 204-205
 • Urša Čop, »Joj, mami, pankerji grejo. Tomaž Domicelj o alkimiji slovenske popularne glasbe« (intervju), Glasbena Mladina, št. 1, 1. 10. 1981
 • Stevan Zee, »Uspon in pad Četvrtog rajha«, Ilustrovana politika, 1. 12. 1981
 • »Kritičan trenutak«, Politika ekspres, 7. 11. 1981
 • Aleksandra Plavevski, »Mladići, tu, oko nas«, Politika ekspres, 7. 12. 1981
 • Janko Pučnik, »O kljukastih križih in mladini«, Zbor občanov Ljubljana, 8. 12. 1981
 • M. Dorgorovič, »Ritam jedne erozije«, Borba, 12. 12. 1981
 • Predsedstvo RK ZMSM, »Vprašanje o Punku na RK ZSMS«, vabilo na razgovor, 9. 12. 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, 266-267
 • Rajko Durdevič, »Parada kukastih krstova«, Duga, 19. 12. 1981 
 • Glasilo študentov FSPN v Ljubljani, »Ali so razmerja ob punku mini razmerja«, december 1981, objavljeno v Punk pod Slovenci, 287- 289 
 • Milivoj Pašiček, »Opasne igre golobradih«, Arena, december 1981
 • Slobodan Žikić, »Kljukasti krstovi i ‘senzacionalizem’«, Politika, 5. 1. 1982
 • Lev Kreft, »Okrogla miza o punku na programu Radia Ljubljana«, Radio Ljubljana, 15. 2. 1982, objavljeno v Punk pod Slovenci, 316-317
 • Gregor Tomc, »Punk bo, dokler bo pogumen«, Žirovski občasnik, št. 4/192
 • Rene Bakalović, »Odjeci slovenske punk politike«, Start, št. 351, 3. 7. 1982
 • Igor Vidmar, »Masturbacija znotraj marginalnega rezervata«, odgovor na »Izid druge številke punk Problemov ali manipulacija znotraj marginalnega rezervata«, objavljeno v Punk pod Slovenci, 337-338
 • Zoran Vejnović, »Neki aspekti okupljanja naših građana u pomodarniskim grupama i ‘pokretima’«, Časopis za pitanja bezbednosti i društvene samozaščite, št. 5, september-oktober 1982 
 • Viktor Leskovšek, »Stališče MK SZDL Ljubljana o ‘Punk Problemih’«, objavljeno v Punk pod Slovenci, 349-350
 • Mladen Dolar, »Stališče aktiva komunistov uredništva ‘Problemov’ do pisma MK SZDL o številki 7/82«, objavljeno v Punk pod Slovenci, 350-351
 • XI. Kongres ZSMS, Novo mesto, 22.- 24. 10. 1982, deli poročil objavljeni v Punk pod Slovenci
 • »Katedrala cenzurirana«, Dopis skupini Masakr, 11. 11. 1982, objavljeno v Punk pod Slovenci, 355-356
 • »11. Kongres ZSM Jugoslavije« (deloma na temo punka), v Beogradu 1982, delno objavljeno v Punk pod Slovenci, 358-360
 • »Punk ni pust«, pisma bralcev iz Jane, št. 9, 9. 2. 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 365-369
 • »O! Kult in Otroci socializma v Mariboru«, Katedra, št. 1-2. 28. 3. 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 369-373
 • Igor Vidmar, »Punk na Slovenskem: od kod in kam«, Valj (Novo mesto), marec 1983 
 • »Dopisovanje med Laibachom in tovarišem Volfandom«, objavljeno v Punk pod Slovenci, 395-398
 • »Novi slučaj Laibah in zapor za Igorja Vidmarja« (dva posamezna članka od D. D. in Zorana Medveda), O mladinske novine, št. 434, 9. 7. 1983 
 • Stanislav Babnik »Protesno pismo« (proti Laibach), TV-12, 28. 7. 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 404 
 • Slavoj Žižek, Punk kot družbeni fenomen (teze za predavanje), 5. 12. 1983, objavljeno v Punk pod Slovenci, 414-415 
 • »Tokratni intervju z: Igorjem Vidmarjem«, Nesporazumčki, glasilo skupine učencev OŠ Milan Mravlje (Dravlje), 3. 2. 1984, delno objavljeno v Punk pod Slovenci, 443-444
 • Marina Gržinić in Aina Šmid, »Preberite besedila«, 26. 11. 1981 **
 • Viktor Leskovšek, »Stališča MK SZDL Ljubljana o ‘Punk Problemih’«, 7. 10. 1982**

Glasba, film, gledališče

Glasba

 • Jani Kovačič: “→” (Ulica talcev), ZKP, LP LD 0639, 1980
 • Jani Kovačič: ŽARE LEPOTEC V ANDIH, ZKP, kaseta KD 0774, 1981
 • NUS: LJUDJE, ZKP, dvojni LP LD 0970, 1984
 • Jani Kovačič, Računalniška igrica in glasba: »KONTRABANT 2, ZKP, kaseta KDR 0001, 1985
 • Jani Kovačič & Je,Ben’T: »Jani Kovačič’s Je,Ben’T«, ŠKUC-FORUM, kaseta FV 28, 1988
 • Jani Kovačič: ASFALTNI OTROCI, Corona, CRX 020, kaseta, 1992
 • Jani Kovačič in Paraf: A dan je tako lijepo počeo, RTV Ljubljana LD 0607, 1980

Gledališče

 • Jani Kovačič, Kabret deLUXE 50 cm, songi in scenarij za priložnostno študentsko skupino, 1977
 • Jani Kovačič, Lenora; glasba in besedilo, Studio za sodobni ples, režija in koreografija Damir Zlatar-Frey [Nagrada na Malem Sterijinem pozorju Novi Sad 1981]
 • Jani Kovačič in Emil Filipčič: Ujetniki Svobode, songi, SMG, režija Janez Pipan /predstava na Sterijinem pozorju in BITEF-u, 1981
 • Jani Kovačič, Shakespear: Troilus in Kresida, glasba, songi in priredba besedil, PDG Nova Gorica, režija Dino Radivojević, 1983
 • Jani Kovačič, Dan mladosti (10-minutni glasbeni vložek), 1983
 • Jani Kovačič, Belokranjska legenda, glasba in besedilo, Plesno gledališče Celje, 1983
 • Jani Kovačič, Jordan Plevneš: Erigon; song, PDG Nova Gorica, režija Ljubiša Georgijevski, 1984
 • Jani Kovačič, Venedikt Jerofejev: Moskva – Petuški; songi, EG Glej, režija in priredba Igor Likar, 1984
 • Jani Kovačič, Tone Peršak: Kamen; glasba za radijsko igro, RTV Ljubljana, režija Irena Glonar, 1985
 • Jani Kovačič, Življenje in smrt Jean-Paul Marata, glasba in songi, po motivih Petra Weissa priredil in režiral Matjaž Zupančič, 1985
 • Jani Kovačič, Filip Robar-Dorin: Ovni in mamuti; glasba in songa, Filmske alternative /Film nagrajen v Puli in Manheimu, Badjurina nagrada za glasbo, 1985
 • Jani Kovačič, Collodi-Svetina: Ostržek; glasba, SMG, režija Janez Pipan, 1985

Fotografski albumi

 • Jože Suhadolnik, Balkan Punk, London: Akina Books, 2014.
 • Jože Suhadolnik, Balkan Punk II, Novo mesto: Goga, 2016
 • Dušan Gerlica, Menza pank, Študent Ljubljana, 1979/80, Ljubljana: Študentski dom, 2019.

Glasbene oddaje

 • Radio Študent, oddaja »Bodi tukaj zdaj« (1979)
 • Radio Študent, oddaja »Rock variacije« (1983)
 • Radio Študent, oddaja »Hard Core«, 16. 12. 1983, delno objavljeno v Punk pod Slovenci (1985), 415-419
 • Radio Študent, oddaja »Ljubljanska subkulturna scena še enkrat«, 23. 3. 1984, delno objavljeno v Punk pod Slovenci (1985), 449- 454

Koncerti

Seznam koncertov v organizaciji FV 112/15 med leti 1981 in 1984 je objavljen v Punk pod Slovenci (1985), 530-531

Koncert Punkerjev na gimnaziji Moste, 18. oktober 1977 (»prvi punk koncert na Balkanu«, »prvi punk koncert za železno zaveso«) 

Rock primorska (glasbeni festival) 1979

Alternativno srečanje v Kopru (glasbeni festival) 1978

Pop festival Moste (glasbeni festival) 1979

Ljubljana je zaspana (glasbeni festival) 1979 


Opomba: Izbrani so članki med letoma 1977 in 1984. Vsi navedeni članki, ki na koncu navedka nimajo zvezdice so bili ponatisnjeni v zborniku Punk pod Slovenci (1985). Vsi članki, ki imajo na koncu navedka dve zvezdici (**) so bili ponatisnjeni tako v zborniku Punk pod Slovenci (1985), kot v zborniku Punk je bil prej (2003). Članki, ki imajo na koncu navedka dva plusa (++) niso bili objavljeni v omenjenih zbornikih. 

Pripravila Lea Kuhar